Reklama

ПРЕДПРИЯТИЕ РЕКЛАМА
акция/уъркшоп

Ръчно изработените външни реклами от социалистическо време днес са изгубили своята функция и постепенно изчезват от лицето на българските градове. Те представляват графологично културно наследство на страната и би трябвало подбрани образци да бъдат съхранени, дори и като основа за създаването на нов, самобитен образ на кирилицата в типичния за България стил.

Целта на работилницата е запознаването на участниците с техниките за изработка на рекламни материали преди масовото навлизане на дигиталните технологии. Акцентът е върху старите неонови реклами. Ще се изследват по-конкретно етапите на изработката и възстановяването им. Техническите трудности и ограничения при създаването на подобни изделия всъщност водят до обоснована и силна естетика при реализирането им. Предприятие Реклама всъщност има за цел да анализира какво можем да научим от старите технологии и дали те могат да бъдат актуални и конкурентноспособни при определени условия днес.

Работилницата се организира от студиото за дизайн, реклама и комуникация Нагледна.

ПРОГРАМА

2.06. Събота
19.30-21.30 Старите Реклами, разговор презентация за старите неонови реклами в градската среда
3.06. Неделя
11.00-13.00 – Почистване и пребоядисване на букви от старите реклами и разговор с Кирил Златков за авторските шрифтове и типография от старите надписи
13.00-15.00 – Стари техники в съвремието. Отпечатване на ръчни плакати с авторски шрифтове (ситопечат Юлиан Германов, Analog Design)
4.06. Понеделник
13.00-15.00 Реставрация на надписи
15.00-17.00 Неон, запознаване с техниките за неон и функциите му
Водещи Радомир Данков и Райчо Станев
Адрес: Университетска 7, кв. Лозенец, София

5.06. Вторник
20.00 Представяне на резултатите от работилницата (презентация с изложба)
Телефонната палата

Comments are closed.